Autorius: rezus | 9 vasario, 2010

Apie 2 pasaulėžiūras

Žmogaus sąveika su aplinka įmanoma dviem būdais: „aš lygu tu“ ir „aš nelygu tu“. Pirmu būdu fiksuojami tapatumai, praleidžiami skirtumai. Antruoju- fiksuojami skirtumai, praleidžiant tapatumus.
Tai yra grynai techniniai, kognityviniai žmogiškos pigimties dalykai. Tačiau jie yra dviejų skirtingų matymų, žvilgsnių pagrindas.
O tuo pačiu- pagrindas dviejų skirtingų pasaulėžiūrų.

Jei fiksuoju skirtumus- jie prasideda jau nuo patyrimo „aš“. Vadinasi, yra ir „tu“. Ir jau yra už ko nusitvert.
Toliau būtų „aš čia“- „tu ten“. Aš toks, tu- anoks (skirtumų sąrašėliai tokiu atveju palaiko gyvybingumą ir, jei norite, dialogą). Toliau ši pasaulėžiūra formuoja įtakos sferas, interesų grupes, bendraminčius. Šių kolektyvinių darinių pagrindas yra vienytis PRIEŠ kitokius. Dar toliau- poreikis tuos kitokius įveikti. Karo veiksmai. Po to- pavaldumas ir viešpatavimas.

Jei fiksuoju tapatumus- aptinku, kad mano sandara iš esmės nesiskiria nuo tavo sandaros. Mano poreikiai iš esmės nesiskiria nuo tavo poreikių. Mano jėga atneš naudos tik tada, jei bus derinama su tavo jėga. Tavo silpnumai, negalėjimai ir žaizdos vers mane patirti (bent numanomai) tą patį, ir reaguoti galėsiu tik vienu būdu- pagalba. Jei skaudės tau, skaudės ir man, nes „aš lygu tu“. Jei tu stiprėsi, stiprėsiu ir aš. Dėl tos pačios priežasties.

O jei „aš lygu tu, o tu nelygu aš“? Kitaip sakant, kuri iš šių pasaulėžiūrų turi išliekamąją vertę, o kuri- tik laikinas, priverstinis buvimo kartu formatas?

Štai ir įviliojau Tave į spąstus, mielasai skaitytojau.

« Newer Posts

Kategorijos